Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. Február 5.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Alkalmaink február 6 – 12.

Hétfő                17.00 CursilloSzeretetszolgálati Központ
                        18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd               07.30 Reggeli bibliakör Szeretetszolgálati Központ
                         09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                         18.00 Dömösi körSzeretetszolgálati Központ
Szerda             18.00 Kegyelemtől megragadvaSzer.szolg.Központ
                         18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök       16.00 Simeon és Anna körSzer.szolg.Központ
                         18.00 Kereszt-kérdésekSzeretetszolgálati Központ
Vasárnap       10.00 IstentiszteletSzandaszőlős
                        15.00 Családi istentisztelet Evangélikus templom
                       15.20 Gyermek istentisztelet – Adapterház
                        16.00 Kávé, tea, beszélgetés – Adapterház

 

Családi vasárnap

Február 12-én vasárnap, délután 3 órakor az evangélikus templomban református családi istentisztelet tartunk ifjúsági zenészeink közreműködésével. Az istentisztelet első részében a gyerekekkel együtt énekelünk és figyelünk egy rövid, szemléletes igei tanításra, majd a gyerekek gyermek istentiszteletre mennek át az adapterházba, míg a templomban folytatjuk az istentiszteletet.

Istentisztelet után kávé és tea mellett beszélgethetünk egymással az adapterházban.

Az igehirdetés témája: Megváltozhatsz! Hogyan változtatja meg életemet Isten igazsága és hogyan tudom a szívemre alkalmazni ezt az igazságot?

Mindenkit szeretettel várunk!

3. Egyházfenntartói járulék 2023.

A gyülekezet költségvetését elfogadva a presbitérium meghatározta az egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét a 2023. évre, amely az  elmúlt évekhez hasonlóan mindenkinek a jövedelme (nyugdíja) 2%-a. A presbitérium 2023. évi ajánlásában kéri, hogy az aktív keresők legalább 4.000,- Ft/hó (48.000,- Ft/év), nyugdíjasok és gyesen levők 2.000,- Ft/hó (24.000,- Ft/év); tanulók illetve munkanélküli egyháztagjaink 1.000,- Ft/hó (12.000,- Ft/év) egyházfenntartói járulékkal támogassák egyházközségünket. Az egyházfenntartói járulék természetesen nem adó, hanem adomány, amellyel mindenki Isten iránti háláját és lelki családja iránti felelős elköteleződését fejezi ki. Így bízzuk kinek-kinek szívbeli döntésére ennek befizetését. Az egyházfenntartói járulékok gyülekezetünk alapvető működési költségeinek elsődleges forrását jelentik.

Ennek az adományformának a tudatos elkötelezettséget kifejező jellege miatt egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat név szerint befizetik gyülekezetünk pénztárába.

Mivel egyházfenntartó egyháztagjainkat név szerint, és nem családonként tartjuk nyilván, ezért kérjük, hogy a befizetésénél mindenképpen jelezzék, hogy fenntartói járulékról van szó, és külön-külön, név szerint tüntessék fel, hogy kinek a nevében történt a járulék befizetése! 

Köszönjük a hűséges adakozók odaszánt részvételét gyülekeztünk terheinek hordozásában!  

4. Visszhang 2023. falinaptár.

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány a jövő évre is készül színes falinaptárral, amely minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár célja, hogy a Biblia eljusson üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nyitottak az evangéliumra. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és vállalja azt, hogy az év során imádságban hordozza, akit a naptárral megajándékozott. A naptárból még vannak elvihető példányok, érdeklődjenek az iratterjesztésben és a  Lelkészi Hivatalban.

5. Református Bibliaolvasó Kalauz 2023.

Iratterjesztésünkben ismét kapható a 2023. évi Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyikhez rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Emellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl.

Szolnoki Református Egyházközség