Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. Február 12.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK 2023.

A gyülekezet költségvetését elfogadva a presbitérium meghatározta az egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét a 2023. évre, amely az  elmúlt évekhez hasonlóan mindenkinek a jövedelme (nyugdíja) 2%-a, de legalább 4.000,- Ft/hó (48.000,- Ft/év) az aktív keresőknek;  2.000,- Ft/hó (24.000,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 1.000,- Ft/hó (12.000,- Ft/év) tanulóknak és munkanélküli egyháztagjainknak. Az egyházfenntartói járulék természetesen nem adó, hanem adomány, amellyel mindenki Isten iránti háláját és lelki családja iránti felelős elköteleződését fejezi ki. Ennek az adományformának a tudatos elkötelezettséget kifejező jellege miatt egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat név szerint befizetik gyülekezetünk pénztárába.
Az egyházfenntartói járulékok gyülekezetünk alapvető működési költségeinek elsődleges forrását jelentik.
A presbitérium saját magára nézve azt a határozatot hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az éves egyházfenntartói járulékuk összegére. A 2023. évre a presbitérium összesen 1.778.000,- Forint egyházfenntartói járulékot ajánlott fel.
A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, lehetőleg havi rendszerességgel. A befizetésénél mindenképpen jelezzék, hogy fenntartói járulékról van szó, és külön-külön, név szerint tüntessék fel, hogy kinek a nevében történt a járulék befizetése!
Köszönjük a hűséges adakozók odaszánt részvételét gyülekeztünk terheinek hordozásában!  

3. ALKALMAINK FEBRUÁR 12 – 19.

Hétfő
18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Kegyelemtől megragadva – Szer.szolg.Központ
Csütörtök
16.00 Simeon és Anna kör – Szer.szolg.Központ
18.00 Kereszt-kérdések – Szeretetszolgálati Központ
Vasárnap
10.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
15.00 Istentisztelet – Evangélikus templom
15.00 Gyermek istentisztelet – Adapterház
A “MEGVÁLTOZHATSZ!” CÍMŰ IGEHIRDETÉS SOROZATOT KÉT HÉT MÚLVA, BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJÁN DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR FOLYTATJUK.
PARTITÚRA TÁBOR 2023. JELENTKEZÉS

Idén is bekapcsolódunk az evangélikus gyülekezet által szervezett Partitúra keresztyén zenei táborba. A tábor 2022. július 30-től augusztus 5-ig tart. Részvételi díj:
– Február 28-ig jelentkezők esetén 55.000 Ft (pólóigény esetén +5000 Ft)
– Március 1-től 15-ig jelentkezők esetén 60.000 Ft (pólóigény esetén +5000 Ft)

Jelentkezési lap és részvételi feltételek a Szolnoki Evangélikus Egyházközség honlapján (szolnok.lutheran.hu) a Táborok menüpontban a Partitúra zenei tábor linkre kattintva érhető el. 

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok! 
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor

4. Visszhang 2023. falinaptár.

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány a jövő évre is készül színes falinaptárral, amely minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár célja, hogy a Biblia eljusson üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nyitottak az evangéliumra. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és vállalja azt, hogy az év során imádságban hordozza, akit a naptárral megajándékozott. A naptárból még vannak elvihető példányok, érdeklődjenek az iratterjesztésben és a  Lelkészi Hivatalban.

5. Református Bibliaolvasó Kalauz 2023.

Iratterjesztésünkben ismét kapható a 2023. évi Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyikhez rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Emellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl.

Szolnoki Református Egyházközség