Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. Január 29.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2.Alkalmaink Január 30 – február 5.

Hétfő                 18.00 Kórus – Hittanterem  
                           18.00 Presbiteri gyűlés – Szeretetszolgálati Központ
Kedd                07.30 Reggeli bibliakör Szeretetszolgálati Központ
                          09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                          18.00 Dömösi körSzeretetszolgálati Központ
Szerda              18.00 Kegyelemtől megragadvaSzer.szolg.Központ
                          18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök         16.00 Simeon és Anna körSzer.szolg.Központ
                           18.00 Kereszt-kérdésekSzeretetszolgálati Központ
Vasárnap          10.00 IstentiszteletSzandaszőlős
                           15.00 Istentisztelet Evangélikus templom
                         15.00 Gyermek istentisztelet – Adapterház
                         17.00 Istentisztelet – Nagykörű 

3. Választói névjegyzék 2023.

A presbitérium összeállította a gyülekezet 2023. évi választói névjegyzékét, melyen azoknak a konfirmált, református, felnőtt egyháztagjainknak a neve szerepel, akik a gyülekezet terheinek hordozásában egyházfenntartói járulékuk befizetésével részt vesznek, s így egyházközségünkben választójoggal rendelkeznek. A Lelkészi Hivatalban január 30-ig félfogadási időben (vasárnap pedig az istentisztelet után) ellenőrizhetik az érdeklődők saját adataikat, illetve azt, hogy szerepelnek-e a névjegyzéken. Kérjük, hogy észrevételeiket, kiigazításaikat, kérdéseiket jelezzék a Lelkészi Hivatalban. A presbitérium január 30-i gyűlésén zárja majd le a névjegyzéket, amely 2024. január 31-ig lesz érvényes. Idén ősszel általános tisztújítás lesz a református egyház minden gyülekezetében. Az év végi presbiterválasztás során azok szavazhatnak, akiknek a neve szerepel a január 30-án lezárandó választói névjegyzéken.

A névjegyzékhez kapcsolódóan kérjük azokat a testvéreinket, akik egyházfenntartó egyháztagjaink, és az elmúlt évben nem fizették be fenntartói járulékukat, hogy rendezzék azt a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással egyházközségünk bankszámlájára!

Mivel a választói névjegyzékben név szerint és nem családonként tartjuk nyilván a választó egyháztagokat, ezért kérjük, hogy a fenntartói járulék befizetésénél mindenképpen külön-külön, név szerint tüntessék fel, hogy kinek a nevében történt a fenntartói járulék befizetése!    

4. Visszhang 2023. falinaptár

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány a jövő évre is készül színes falinaptárral, amely minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár célja, hogy a Biblia eljusson üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nyitottak az evangéliumra. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és vállalja azt, hogy az év során imádságban hordozza, akit a naptárral megajándékozott. A naptárból még vannak elvihető példányok, érdeklődjenek az iratterjesztésben és a  Lelkészi Hivatalban.

5. REFORMÁTUS BIBLIAOLVASÓ KALAUZ 2023.

Iratterjesztésünkben ismét kapható a 2023. évi Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyikhez rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Emellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl.

 

Szolnoki Református Egyházközség