Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. OKTÓBER 1.

1.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. PRESBITER ÉS FŐGONDNOK VÁLASZTÁS 2023.

Egyházunkban az egyházközség nem lelkészi tisztviselői (a főgondnok, és a presbiterek) megbízatásának időtartama egységesen 6 év. A jelenlegi presbitérium 6 éves megbízatása ez év végén lejár. Ezért a Magyarországi Református Egyház minden egyházközségében, így a mi gyülekezetünkben is presbiter és főgondnok választást kell tartani.
A hivatalos választási folyamatban jelölésükkel és szavazatukkal választó egyháztangjaink vehetnek részt: azok, akiknek a neve szerepel az egyházközség 2023. évi választói névjegyzékében, de emellett mindenkit, akinek fontos gyülekezetünk jövője meghívunk arra, hogy imádságban hordozza a választást, gyülekezetünket, és a megválasztandó presbitereket és főgondnokot. 
A választási folyamatot a presbitérium által megválasztott Választási Bizottság koordinálja, melynek tagjai – Bárány György beosztott lelkipásztor, Boda Ilona. Csinger János, Kovács Józsefné, Molnár Antal, Szathmáry István egyháztagok, és Végh Miklós vezető lelkipásztor – szeptember 17-én, vasárnap tettek fogadalmat a gyülekezet előtt. Hozzájuk lehet az írásos javaslatokat eljuttatni a jelöltek személyére 2023. október 10-ig. 
A Választó Közgyűlést 2023. november 5-én vasárnap tartjuk meg délelőtt 10 órakor az istentisztelet után a szolnoki református templomban.
A választással kapcsolatos részletes információkat és a Választási Bizottság által kiadott jelölőlapot  a mellékletben találjátok.

3. ALKALMAINK OKTÓBER 2 – 8.

Hétfő
17.00 Cursillo – Nagyterem
18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök
18.00 Kereszt-kérdések – Nagyterem
Szombat
15.30 Ifi csoport – Parókiakert
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
15.00 Ifi istentisztelet nem csak ifiknek – Nagyterem
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
17.00 Istentisztelet – Nagykörű

4. IFI ISTENTISZTELET NEM CSAK FIATALOKNAK OKTÓBER 8. VASÁRNAP 15 ÓRA

Az ifi nem korhatárt jelent, hanem az istentisztelet formájára vonatkozik: rövidebb, szemléletes igehirdetés mellett személyes élettapasztalatokról szóló rövid beszámolók is megszólalnak, és a közös éneklést ifjúsági zenészeink vezetik. Életkorra való tekintet nélkül szeretettel várunk minden érdeklődőt.

5. KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ

A konfirmáció a „hittanos” gyermekkorból az ifjú gyülekezeti tag korba való átmenet alkalma. A konfirmációi felkészítésre, amely gyülekezetünkben két évig tart, legkorábban 7. osztályos korban lehet jelentkezni. Részletes információt a mellékletben találtok. 
Kérjük, hogy amennyiben vannak, akik még szeretnének konfirmációi felkészítésre jelentkezni, jelezzék azt egy héten belül, október 6-ig gyülekezetünk e-mail címén (szolnok.ref@gmail.com), vagy a Lelkészi Hivatalban a mellékelt tájékoztató szerinti adatok megadásával!

6. KERESZT-KÉRDÉSEK TANFOLYAM 2023.

Idén októberben újra elindítjuk a Kereszt-kérdések tanfolyamot, ami lehetőséget ad a keresztyénség lényegével való megismerkedésre. A sorozat középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Jézust követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatban felvetődő egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk. 
A tanfolyam vezérfonala Márk evangéliuma az Újszövetségből. Az előadások mellett, a csoportos beszélgetés, és az egyéni (otthoni) bibliatanulmányozás eszközeit vesszük igénybe. Emellett lehetőséget biztosítunk a négyszemközti lelkipásztori beszélgetésre is. A sorozat része egy szombati konferencia nap is.
A tanfolyam elvégezhető a felnőtt keresztségre, illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez.  Hívjuk azokat, akik semmilyen vallásos előképzettséggel nem rendelkeznek, és azokat is, akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.

A sorozat kezdete: október 5. csütörtök 18 óra református gyülekezeti ház (Szegedi Kis István köz)

Kérjük, jelezzétek részvételi szándékotokat e-mail címünkön!

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség