Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. OKTÓBER 15.

1.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. ALKALMAINK OKTÓBER 16 – 22.

Hétfő

18.00 Kórus – Hittanterem

Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör  – Szeretetszolgálati Központ  
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Kereszt-kérdések – Nagyterem
Péntek 
15.30 Konfi és ifi – Szeretetszolgálati Központ
Szombat
15.30 Nagyifi – Beosztott lelkészlakás
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

3. REFORMÁCIÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Október  29-én, vasárnap 10 órakor a templomban, 15 órakor Szandaszőlősön úrvacsorás istentiszteleten adunk hálát az új borért és ünnepeljük a reformációt gyülekezetünkben.  
 A város protestáns felekezeteivel közös ünnepi  istentiszteletünk október 31-én, kedden este 6 órakor lesz  az evangélikus templomban  Igét hirdet: Végh Miklós lelkipásztor. Istentiszteleteinkre  szeretettel várunk!

4. VÁROSI IMÁDSÁG A KÖZEL-KELETI KONFLIKTUS ÁLDOZATAIÉRT ÉS A BÉKÉÉRT

Városunk vezetése imádságra és gyertyagyújtásra hívja városunk polgárait, az Izrael elleni terrortámadás és a nyomában kitört Közel-keleti konfliktus áldozataiért és a békéért. Az eseményre október 17-én, kedden a Tiszai hajósok terén, az Országzászlónál 18 órakor kezdődik a gyülekezés.
Szeretettel biztatlak benneteket, hogy csatlakozzunk a közös imádsághoz, vigyük együtt Isten elé ezt a fenyegetően feszült helyzetet és azokat, akik közvetlenül szenvednek miatta! 

5. PRESBITER ÉS FŐGONDNOK VÁLASZTÁS 2023.

Az egyházközség főgondnokának, és a presbitereinek 6 évre szóló megbízatása ez év végén lejár. Egyházunk minden gyülekezetében presbiterválasztást tartunk.

Köszönjük azoknak, akik az elmúlt időszakban jelölteket javasoltak  presbiteri illetve főgondnoki tisztségre. A jelölési határidő a múlt héten lejárt, ezért a Választási Bizottság újabb javaslatokat már nem tud elfogadni. Az előttünk álló héten egyházunk törvénye szerint a Presbitérium a Választási Bizottság javaslata alapján összeállítja a szavazólapokat a jelöltek végleges névsorával. Ezután választó egyháztagjainknak elkészítjük és elküldjük a Hírmondó választási különszámát a presbiterjelöltek fényképes bemutatkozásával.

A Választói Közgyűlést november 5-én, vasárnap a délelőtt 10 órás istentisztelet után tartjuk itt a templomban. Ezen a közgyűlésen titkos szavazás során választó egyháztagjaink szavazhatnak. Kérjük választó egyháztagjainkat, hogy vegyenek  részt a közgyűlésen. Emellett mindenkit, akinek fontos gyülekezetünk jövője, kérünk, hogy imádságban hordozza a választást, gyülekezetünket, és a megválasztandó tisztségviselőket.

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel:
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség