Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. OKTÓBER 8.

1.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. PRESBITER ÉS FŐGONDNOK VÁLASZTÁS 2023.

Egyházunkban az egyházközség nem lelkészi tisztviselői (a főgondnok, és a presbiterek) megbízatásának időtartama egységesen 6 év. A jelenlegi presbitérium 6 éves megbízatása ez év végén lejár. Ezért a Magyarországi Református Egyház minden egyházközségében, így a mi gyülekezetünkben is presbiter és főgondnok választást kell tartani.
A hivatalos választási folyamatban jelölésükkel és szavazatukkal választó egyháztangjaink vehetnek részt: azok, akiknek a neve szerepel az egyházközség 2023. évi választói névjegyzékében, de emellett mindenkit, akinek fontos gyülekezetünk jövője meghívunk arra, hogy imádságban hordozza a választást, gyülekezetünket, és a megválasztandó presbitereket és főgondnokot. 
A választási folyamatot a presbitérium által megválasztott Választási Bizottság koordinálja, melynek tagjai – Bárány György beosztott lelkipásztor, Boda Ilona. Csinger János, Kovács Józsefné, Molnár Antal, Szathmáry István egyháztagok, és Végh Miklós vezető lelkipásztor – szeptember 17-én, vasárnap tettek fogadalmat a gyülekezet előtt. Hozzájuk lehet az írásos javaslatokat eljuttatni a jelöltek személyére 2023. október 10-ig. 
A Választó Közgyűlést 2023. november 5-én vasárnap tartjuk meg délelőtt 10 órakor az istentisztelet után a szolnoki református templomban.
A választással kapcsolatos részletes információkat és a Választási Bizottság által kiadott jelölőlapot  a mellékletben találjátok.

3. ALKALMAINK OKTÓBER 9 – 15.

Hétfő
18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Kereszt-kérdések – Nagyterem
Szombat
15.30 Ifi csoport – Parókiakert
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlő

4. KERESZT-KÉRDÉSEK TANFOLYAM

A sorozat a keresztyénség lényegével ismertet meg, középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent őt követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatos egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk. A tanfolyam elvégezhető a felnőtt keresztségre, illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez, azokat, akik nem rendelkeznek vallásos előképzettséggel, és azokat is, akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.
A sorozat alkalmait szerdánként 18 órakor tartjuk. Október  11-én, most szerdán még bekapcsolódhatnak új érdeklődők is! Az alkalmat a gyülekezeti ház nagytermében tartjuk. 
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség