Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. SZEPTEMBER 10.

1.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. FŐGONDNOKI BESZÁMOLÓ ÉS ADAKOZÁS HIRDETÉS A PARÓKIA FELÚJÍTÁS BEFEJEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A vasárnapi istentiszteleten Dr. Szabó Károly gyülekezetünk főgondnoka röviden beszámolt a gyülekezetnek a parókia felújítás műszaki és pénzügyi befejezéséről. Isten iránti hálával mondta el, hogy a külső pályázati forrásokon felül  gyülekezetünk természetbeni felajánlások mellett több, mint 48 millió forint adományt gyűjtött össze eddig a beruházásra, amellyel a költségek jó részét fedezni tudtuk. 
Beszámolt a beruházás még pénzügyileg lezáratlan befejező szakaszáról, a parókia udvar rendezéséről is, és ezzel kapcsolatban meghirdette a presbitérium céladakozási felhívását: 
“Az elbontott melléképület, valamint a parókia rekonstrukció kivitelezési munkálataiban felvonulási területként használt parókiakert sérülései okán a lelkészlakások felújítása mellett a kertet is használható, élhető állapotba kellett hozni, részben az új közművek kialakítása, és a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítési szüksége miatt. A látható, több mint 300 m2 burkolat, és az ezzel járó tereprendezés esztétikus és korszerű felületeket biztosít a nagy gyülekezeti ház, a garázsok és a napelem tartó új közösségi tér megközelítéséhez… A befejező szakasz, a parókia udvar rendbetétele, összesen 7 millió forintba került, amelynek a felét már kifizettük, a másik felét, tehát 3,5 millió forintot 2023. december 31-ig kell kiegyenlítenünk. Ennek az összegnek az összegyűjtésére gyülekezeti céladakozást hirdet meg a presbitérium. Ezért közösségünk vezető testülete, a presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait, hogy csatlakozzanak a gyülekezet számára közösségi hitünket próbáló, a beruházást lezáró, támogató adakozáshoz, azért, hogy közösségi tereink rendezettsége is hirdethesse elkötelezett gyülekezeti összefogásunk erejét.”
Dr. Szabó Károly főgondnok úr hirdetésének teljes szövegét a hírlevélhez csatoltan olvashatjátok.   
    

3. ALKALMAINK SZEPTEMBER 11 – 17.

Hétfő
17.00 Cursillo – Nagyterem
18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős 
Vasárnap
09.00 Imaközösség – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet, Választási Bizottság fogadalma – Templom

10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház

15.00 Istentisztelet gyülekezeti délután, hittanos könyvosztás – Szandaszőlős

4. PRESBITERVÁLASZTÁS 2023.

Idén ősszel lesz egyházunkban a szokásos 6 évenkénti tisztújítás: a presbiter választás. Ennek a folyamatnak a hivatalos kezdete szeptember 17-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor lesz az istentiszteleten, a templomban, amikor is a Választási Bizottság fogadalmat tesz, és ismertetjük a jelölés szabályait, Mindenkit szeretettel várunk az istentiszteletre! 

5. HITTAN ÉVNYITÁS SZANDASZŐLŐSÖN

Szandaszőlősön szeptember 17-én, vasárnap 15 órára várjuk tanévnyitó istentiszteletre a családokat, istentisztelet után pedig szeretetvendégségre. Szandaszőlősön szeptember 17-én 14 és 15 óra között vagy az istentisztelet után vehetik át a szülők a hittankönyveket. 

6. KERESZT-KÉRDÉSEK TANFOLYAM 2023.

Idén októberben újra elindítjuk a Kereszt-kérdések tanfolyamot, ami lehetőséget ad a keresztyénség lényegével való megismerkedésre. A sorozat középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Jézust követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatban felvetődő egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk.
A tanfolyam vezérfonala Márk evangéliuma az Újszövetségből. Az előadások mellett, a csoportos beszélgetés, és az egyéni (otthoni) bibliatanulmányozás eszközeit vesszük igénybe. Emellett lehetőséget biztosítunk a négyszemközti lelkipásztori beszélgetésre is. A sorozat része egy szombati konferencia nap is.
A tanfolyam elvégezhető a felnőtt keresztségre, illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez.  Hívjuk azokat, akik semmilyen vallásos előképzettséggel nem rendelkeznek, és azokat is, akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.

Kérjük, részvételi szándékotokat  jelezzétek e-mail címünkön!

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!

Szeretettel:

Végh Miklós, lelkipásztor

Szolnoki Református Egyházközség