Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. SZEPTEMBER 24.

1.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. PRESBITER ÉS FŐGONDNOK VÁLASZTÁS 2023.

Egyházunkban az egyházközség nem lelkészi tisztviselői (a főgondnok, és a presbiterek) megbízatásának időtartama egységesen 6 év. A jelenlegi presbitérium 6 éves megbízatása ez év végén lejár. Ezért a Magyarországi Református Egyház minden egyházközségében, így a mi gyülekezetünkben is presbiter és főgondnok választást kell tartani.
A hivatalos választási folyamatban jelölésükkel és szavazatukkal választó egyháztangjaink vehetnek részt: azok, akiknek a neve szerepel az egyházközség 2023. évi választói névjegyzékében, de emellett mindenkit, akinek fontos gyülekezetünk jövője meghívunk arra, hogy imádságban hordozza a választást, gyülekezetünket, és a megválasztandó presbitereket és főgondnokot. 
A választási folyamatot a presbitérium által megválasztott Választási Bizottság koordinálja, melynek tagjai – Bárány György beosztott lelkipásztor, Boda Ilona. Csinger János, Kovács Józsefné, Molnár Antal, Szathmáry István egyháztagok, és Végh Miklós vezető lelkipásztor – szeptember 17-én, vasárnap tettek fogadalmat a gyülekezet előtt. Hozzájuk lehet az írásos javaslatokat eljuttatni a jelöltek személyére 2023. október 10-ig. 
A Választó Közgyűlést 2023. november 5-én vasárnap tartjuk meg délelőtt 10 órakor az istentisztelet után a szolnoki református templomban.
A választással kapcsolatos részletes információkat és a Választási Bizottság által kiadott jelölőlapot  a mellékletben találjátok.

3. ALKALMAINK SZEPTEMBER 25- OKTÓBER 1.

Hétfő
18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Zenés gyerekreggeli – Nagyterem
10.00 Családi istentisztelet – Templom
10.20 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
11.00 Kávé, tea, beszélgetés – Nagyterem
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
17.00 Istentisztelet – Nagykörű

4. CSALÁDI VASÁRNAP

Szeretettel hívunk ismét mindenkit jövő vasárnap, október 1-én családi vasárnapunkra!
• 9 órakor a gyermekes családokat zenés reggelire várjuk a gyülekezeti ház nagytermébe.
• 10 órakor istentiszteletet tartunk a templomban, ahol a gyerekekkel énekelni fogunk. A gyermekek az első 20 perc után átmennek a gyermek istentiszteletre.
• Az istentisztelet után szeretettel hívunk mindenkit a nagyterembe tea és kávé melletti kötetlen beszélgetésre.

5. ÚJRA GYÜLEKEZETI KERETEK KÖZÖTT A SZERDAI BIBLIAKÖR!

A nyári szünet házicsoport keretei után ezen a héten újra a Szeretetszolgálati Központban tartja találkozóját a szerdai bibliakör. A bibliakör Max Lucado: “Túljutsz rajta” című könyvének vezérfonala alapján kezd új igetanulmányozó sorozatot. Szeretettel hívunk és várunk szerda esténként 18 órára a Szeretetszolgálati Központba, hogy testvéri közösségben, együtt beszélgetve és imádkozva vehessük át Isten elkészített áldásait!

A könyv segítségével való igetanulmányozásunk első alkalma 2023.09.27. szerda este 18. óra.
Aki szívesen olvasná velünk együtt a könyvet, de az alkalmon nem tud részt venni, jelezze az Egyházközség e-mail címén és szívesen elküldjük minden héten a soron következő fejezetet. Jelentkezés és egyéb információ: Csorba Zsuzsanna irodavezetőnél (szolnok.ref@gmail.com)

6. KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ

A konfirmáció a „hittanos” gyermekkorból az ifjú gyülekezeti tag korba való átmenet alkalma. A konfirmációi felkészítésre, amely gyülekezetünkben két évig tart, legkorábban 7. osztályos korban lehet jelentkezni. Részletes információt a mellékletben találtok. 
Kérjük, hogy aki szeretne konfirmációi felkészítésre jelentkezni,
jelezze azt szeptember 30-ig gyülekezetünk e-mail címén (szolnok.ref@gmail.com), vagy a Lelkészi Hivatalban a mellékelt tájékoztató szerinti adatok megadásával!

7. KERESZT-KÉRDÉSEK TANFOLYAM 2023.

Idén októberben újra elindítjuk a Kereszt-kérdések tanfolyamot, ami lehetőséget ad a keresztyénség lényegével való megismerkedésre. A sorozat középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Jézust követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatban felvetődő egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk. 
A tanfolyam vezérfonala Márk evangéliuma az Újszövetségből. Az előadások mellett, a csoportos beszélgetés, és az egyéni (otthoni) bibliatanulmányozás eszközeit vesszük igénybe. Emellett lehetőséget biztosítunk a négyszemközti lelkipásztori beszélgetésre is. A sorozat része egy szombati konferencia nap is.
A tanfolyam elvégezhető a felnőtt keresztségre, illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez.  Hívjuk azokat, akik semmilyen vallásos előképzettséggel nem rendelkeznek, és azokat is, akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.

A sorozat kezdete: október 5. csütörtök 18 óra református gyülekezeti ház (Szegedi Kis István köz)

Kérjük, jelezzétek részvételi szándékotokat e-mail címünkön!

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség