Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2024. FEBRUÁR 18.
Szeretettel küldöm aktuális híreinket is.
Amint bizonyára értesültetek róla, főtiszteletű Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke február 16-án, pénteken a Magyarországi Református Egyház Zsinata előtt lemondott a Zsinat lelkészi elnöki tisztéről. Törvényeink értelmében lemondása a következő Zsinat döntésével válik hatályossá.
Imádsága és beszéde, melyben lemondását is indokolja videófelvételen és írásban is elérhető egyházunk honlapján (https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/balog-zoltan-beszede-a-zsinati-ertekezleten-februar-16-an/)
Szeretettel kérlek benneteket, hogy – amennyiben még nem tettétek – hallgassátok meg, illetve olvassátok el ezt.
Szeretettel  kérlek benneteket, hogy ezt az információt szem előtt tartva tájékozódjatok a most bennünket körülvevő helyzettel kapcsolatban.
Szeretettel  kérlek benneteket, hogy hordozzuk imádságban püspökünket, imádkozzunk egyházunkért, egyházunk testvéri egységéért, imádkozzunk nemzetünkért, és a böjt csendjében figyelve az igére keressük Isten útmutatását életünkkel kapcsolatban!

1. ALKALMAINK FEBRUÁR 19 – 25.

Hétfő
17.00 Diakóniai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
18.00 Kórus – Beosztott lelkészlakás
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Kereszt-kérdések – Beosztott lelkészlakás
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Péntek 
15.30 Konfi + ifi – Beosztott lelkészlakás
Szombat
15.30 Nagyifi – Beosztott lelkészlakás
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Beosztott lelkészlakás
10.00 Istentisztelet – Nagyterem
10.00 Gyermek istentiszteletek- Beosztott lelkészi lakás
15.00 Istentisztelet  – Szandaszőlős
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség