Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2024. FEBRUÁR 5.

1. ALKALMAINK FEBRUÁR 5 – 11.

Hétfő
17.00 Cursillo – Szeretetszolgálati Központ
18.00 Kórus – Beosztott lelkészlakás
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Kereszt-kérdések – Beosztott lelkészlakás
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Péntek 
15.30 Konfi + ifi – Beosztott lelkészlakás
Szombat
15.30 Nagyifi –  Beosztott lelkészlakás
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Beosztott lelkészlakás
10.00 Családi istentisztelet – Nagyterem
10.00 Gyermek istentiszteletek- Beosztott lelkészi lakás
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

2. EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK 2024.

A presbitérium határozatot hozott arról, hogy az egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét nem emeli  a 2024. évben, így  az  a tavalyihoz hasonlóan mindenkinek a jövedelme (nyugdíja) 2%-a, de legalább 4.000,- Ft/hó (48.000,- Ft/év) az aktív keresőknek;  2.000,- Ft/hó (24.000,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 1.000,- Ft/hó (12.000,- Ft/év) tanulóknak és munkanélküli egyháztagjainknak. Ez természetesen nem adó, hanem adomány, amellyel mindenki Isten iránti háláját és lelki családja iránti felelős elköteleződését fejezi ki. Egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat név szerint befizetik gyülekezetünk pénztárába. Ez az adomány gyülekezetünk alapvető működési költségeinek elsődleges forrását jelenti.
A presbitérium tagjai idén is előzetes felajánlást tettek az éves egyházfenntartói járulékuk összegére. A presbitérium felajánlása a 2024. évre összesen 2.380.000,- Forint.
A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, lehetőleg havi rendszerességgel. A befizetésénél mindenképpen jelezzék, hogy fenntartói járulékról van szó, és külön-külön, név szerint tüntessék fel, hogy kinek a nevében történt a járulék befizetése!  

Köszönjük a hűséges adakozók odaszánt részvételét gyülekeztünk terheinek hordozásában!  

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség