Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2024. JANUÁR 21.

1. VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 2024. 

A presbitérium összeállította a gyülekezet 2024. évi választói névjegyzékét, melyen azoknak a konfirmált, református, felnőtt egyháztagjainknak a neve szerepel, akik a gyülekezet terheinek hordozásában egyházfenntartói járulékuk befizetésével részt vesznek, s így egyházközségünkben választójoggal rendelkeznek. A jövő vasárnapi istentisztelet után, illetve a Lelkészi Hivatalban január 29-ig minden nap félfogadási időben ellenőrizhetik az érdeklődők saját adataikat, illetve azt, hogy szerepelnek-e a névjegyzéken. Kérjük, hogy észrevételeiteket, kiigazításaitokat, kérdéseiteket jelezzétek január 29. 12 óráig a Lelkészi Hivatalban. A presbitérium január 29-i gyűlésén zárja majd le a névjegyzéket, amely 2025. január 31-ig lesz érvényes.
A névjegyzékhez kapcsolódóan kérjük azokat a testvéreinket, akik egyházfenntartó egyháztagjaink, és az elmúlt évben nem fizették be fenntartói járulékukat, hogy rendezzék azt a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással egyházközségünk bankszámlájára! Köszönjük!    

2. ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI SZOLNOKON – 2024.

Január 21. vasárnap 18.00
Görögkatolikus templom (Széchenyi városrész)
Igét hirdet: Kurdi Zoltán metodista lelkész

Január  24. szerda 18.00
Szandaszőlősi református gyülekezeti ház
Igét hirdet: Lédeczi Dénes római katolikus esperes

Január   25. csütörtök 18.00  
Belvárosi római katolikus templom
Igét hirdet: Végh Miklós református lelkipásztor

Január 26. péntek 18.00
Evangélikus templom – ifjúsági istentisztelet
Igét hirdet: Győri Péter Benjámin evangélikus esperes
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

3. ALKALMAINK JANUÁR 22 – 28.

Hétfő
18.00 Kórus – Beosztott lelkészlakás
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Ökumenikus istentisztelet – Szandaszőlős
Csütörtök 
18.00 Ökum. istentiszt – Belvárosi római kat. templom
Péntek 
18.00 Ökumenikus ifi istentiszt – Evangélikus templom    
Szombat
15.30 Nagyifi – Beosztott lelkészlakás
Vasárnap
09.00 Imaközösség – Beosztott lelkészlakás
10.00 Istentisztelet – Nagyterem
10.00 Gyermek istentisztelet – Beosztott lelkészlakás
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség