Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2024. JANUÁR 21.

1. PRESBITERI DÖNTÉSEK

Szeretettel tájékoztatom a gyülekezetet, hogy január 15-i alakuló ülésén a presbitérium megalakította a presbiteri bizottságokat. Gyülekezetünk életének három fő területén a missziói, a diakóniai és a gazdasági bizottság (melynek része az építési-karbantartási és üzemeltetési, illetve a számvizsgáló bizottság is) szolgál. A presbitérium megválasztotta a bizottsági gondnokokat és a főgondnokhelyettest is. Tarsoly Mária főgondnok munkáját Csorba Zsuzsanna missziói gondnok, Kató József diakóniai gondnok, Csabainé Horváth Julianna gazdasági gondnok, Nemes Gyula építési bizottság vezető, Dr. Tarjáni-Nagy Sándor presbiteri jegyző és Dr. Szabó Károly presbiterképzési tanácsadó segíti az új presbitérium működési rendje szerint. Főgondnok helyettesnek a presbitérium Kató Józsefet választotta.

Holnapi gyűlésén a presbitérium a 2023. évről szóló missziói, diakóniai és gazdasági beszámolóról tárgyal és elkészíti a 2024. évi missziói, diakóniai és gazdasági terveket. 

A presbitérium összeállította a gyülekezet 2024. évi választói névjegyzékét, melyen azoknak a konfirmált, református, felnőtt egyháztagjainknak a neve szerepel, akik a gyülekezet terheinek hordozásában egyházfenntartói járulékuk befizetésével részt vesznek, s így egyházközségünkben választójoggal rendelkeznek. A  Lelkészi Hivatalban még holnap, január 29-én délelőtt félfogadási időben ellenőrizhetik az érdeklődők saját adataikat, illetve azt, hogy szerepelnek-e a névjegyzéken. Kérjük, hogy észrevételeiteket, kiigazításaitokat, kérdéseiteket jelezzétek január 29. 12 óráig a Lelkészi Hivatalban. A presbitérium január 29-i gyűlésén zárja majd le a névjegyzéket, amely 2025. január 31-ig lesz érvényes.
A névjegyzékhez kapcsolódóan kérjük azokat a testvéreinket, akik egyházfenntartó egyháztagjaink, és az elmúlt évben nem fizették be fenntartói járulékukat, hogy rendezzék azt a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással egyházközségünk bankszámlájára! Köszönjük!    
Kérjük a gyülekezetet, hogy hordozzák imádságban a presbitérium és a megválasztott tisztségviselők munkáját!

2. ALKALMAINK JANUÁR 29 – FEBRUÁR 4.

Hétfő
17.00 Presbiteri gyűlés – Szeretetszolgálati Központ
18.00 Kórus – Beosztott lelkészlakás
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Kereszt-kérdések – Beosztott lelkészlakás
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Péntek 
15.30 Konfi + ifi – Beosztott lelkészlakás
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Beosztott lelkészlakás
09.30 Reggeli dicsőítés gyerekeknek – Nagyterem
10.00 Családi istentisztelet – Nagyterem
10.20 Gyermek istentiszteletek- Beosztott lelkészi lakás
11.00 Kávé, tea, beszélgetés – Nagyterem
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
17.00 Istentisztelet – Nagykörű 

3. CSALÁDI VASÁRNAP FEBRUÁR 4-ÉN

9.30-tól a gyermekkel, és minden érdeklődővel közös reggeli dicsőítéssel készülünk az istentiszteletre a nagyteremben. 10 órakor az egész gyülekezet együtt kezdi az istentiszteletet, majd a gyermekek az első 20 perc után átmennek a gyermek istentiszteletre, ahol tízóraival is vendégül látjuk őket.  Az alkalom után várunk mindenkit tea, kávé melletti beszélgetésre. GYERTEK EL!
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel:
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség