Oldal kiválasztása

Parókiafelújítás gondnoki hirdetés

2022. Június 05.

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával számolok be a gyülekezetnek arról, hogy a múlt héten hosszú és küzdelmes előkészítő munkák után kivitelezési szinten is megkezdődött a parókia felújítása. A lelkipásztor és családja a kivitelezés idejére elköltözött egy Szandai testvérünk által szívességből felajánlott lakásba. A beruházás várhatóan 2023. január 31-ig tart. Mindnyájatok által ismert, hogy a lelkészlakások felújításáért, használhatóságáért a mindenkori lelkipásztorok lakhatásának a biztosításáért, a gyülekezet egésze visel felelősséget, ezt a felelősséget a gyülekezet presbitériuma, mint megválasztott sáfárok közössége a gyülekezet nevében gyakorolja, az egyházközségünk tulajdonában lévő minden ingatlanunkra nézve – templomunkra, gyülekezeti házainkra-, és a parókia épületére is. A több mint 300 négyzetmétereres alapterületű, 85 éves parókiaépületben két lakás: a lelkipásztor család lakása és a beosztott lelkészi lakás található. Az építéstől számított elmúlt időszakban jelentős szerkezeti felújítás nem történt. A parókia épület felújítása két nagyon fontos, és szükséges célt szolgál. Ezzel a beruházással kijavítjuk az épület súlyos műszaki problémáit, hogy megőrizzük, megóvjuk a házat a következő évtizedekre. A legfontosabb ebből a szempontból, hogy megakadályozzuk az épület további vizesedését, ezért lecseréljük a több, mint 80 éves, leromlott állapotban levő tetőhéjazatot (lécezés, bádogozás, kémények javítása és új cserepezés) és falátvágással új vízszigetelést is kap a ház, hogy megállítsuk az alulról való vizesedést. A jelenlegi állapot leírására mondom el, hogy a parókia plafonja több helyen ázik a tetőjavítások ellenére, a belső burkolatok: parketta, és az alatta levő párnafák pedig penészesek, dohosak, ezért, immáron az elmúlt napokban láthattuk, ezeket felszedés után nem is lehet újra hasznosítani, hulladékként elszállításra kerültek. A felújítás másik célja az épület energetikai korszerűsítése. A beruházás során gázfüggetlenné tesszük a házat. Villamos működtetésű levegő-vizes hőszivattyú fog fűteni, úgy, hogy a parókiaudvarban a garázsok mellett álló kutyakennel helyén a garázstető síkját folytatva a templomudvar kerítéséig egy napelemeket hordozó szerkezetet építünk. A már meglévő és az új napelemek szolgáltatják a parókia és az összes többi épületünk számára az energiát, emellett az így kialakuló oldalt nyitott, féltetős terület szabadtéri gyülekezeti alkalmaknak (tábor, szeretetvendégség stb.) ad majd otthont. Ezzel a beruházással a gyülekezet eddig is adományokból fedezett rezsiköltségei – gáz és villanyszámlánk – igen jelentősen csökkennek majd a jövő évtől kezdődően. A beruházás során kicseréljük az épület 85 éves, elavult, életveszélyes villamos hálózatát, és természetesen a padlóburkolatok lerakásával, a helységek belső helyreállításával újra lakhatóvá tesszük a házat. A parókiafelújításhoz Istennek hála jelentős, támogatást kaptunk a Dunamelléki Református Egyházkerületen keresztül. Két körülmény viszont nagyon megnehezíti az anyagi helyzetünket. Az egyik az, hogy a parókiafelújítás során szigorú műemlékvédelmi feltételeknek kell megfelelnünk. Ez rendkívül megemeli a beruházás költségeit. A másik rendkívüli körülmény pedig a testvérek előtt is ismert: a szomszédos háborús helyzet miatti jelenlegi gazdasági válság, építőanyagokat sújtó infláció van, ami szintén nem várt mértékben emelte meg az építkezés költségeit.  Ezek miatt a körülmények miatt egészen biztosan nem lesz pénzünk az épület külső homlokzatának felújítására, amely a műemlékvédelmi előírások miatt körülbelül 50-60 millió forintos többlet kiadást jelentene. A fent felsorolt, nem szakaszolható – lényegében a parókia lakhatóságát biztosító – munkák elvégzésére sem elég az egyházkerületi támogatás. Az aktuális gazdasági helyzetben jelenlegi ismereteink szerint nem számíthatunk további állami, önkormányzati vagy egyházi támogatásra. Isten gondoskodó kegyelmében bízva nekünk kell odaszánt erőfeszítéseket tennünk a hiányzó forrás előteremtésére. A presbitérium a helyzetet végig tanácskozva 10 millió forintot elkülönített a parókiafelújítás céljára az egyházközség gazdálkodási tartalékát felhasználva. Emellett érkezett egy hasonlóan jelentős felajánlás a parókaifelújítás támogatására a gyülekezetből. Ezen felül a beruházás végéig szükségünk volna még legalább 5 millió forintra, ezért a presbitérium tagjai elhatározták, hogy névtelen felajánlást tesznek a beruházás támogatására. Eddig 12 presbiter tett felajánlást összesen, több mint 1 millió forint értékben. A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait és támogatóit, hogy csatlakozzanak a gyülekezet számára erőt próbáló, beruházást támogató adakozáshoz, azért, hogy egy fenntartható és a mindenkori lelkipásztoraink számára a közösség szeretetét, megbecsülését kifejező épületben lakhassanak!

Dr. Szabó Károly gondnok

Szolnoki Református Egyházközség