Oldal kiválasztása

A szeretet pedig épít.

Szolnoki Református Egyházközség Szeretetszolgálatának programja

Tapasztalatunk szerint senki nem fordul segítség kéréssel egy másik emberhez vagy szervezethez, úgy, hogy ne hagyatkozna a másik személy vagy szervezet bizalmára. A kapcsolat felvétel és a segítség nyújtás lehetősége ezen a kölcsönös bizalmon alapszik.

A támogatásra szoruló ember számára, élethelyzeti válságának megoldására, szociális állapotán túl, saját krízis megoldó képességének, kiút keresésének korlátai jelentik a legnagyobb problémát. Ezért képviseljük a leghatározottabban, hogy a valódi segítség, a fizikai szükségletek átmeneti megoldásán túl, elsősorban a támogató szervezet által nyújtott, személyes, életút követést felajánló, válság kezelő tanácsain keresztül ad krízis kezelő megoldást. A megújuló kapcsolatok és ezen keresztül a megváltozó hozzáállás könnyíthet a bajba jutottak életén.

A szeretetszolgálat munkatársai elkötelezettek és felkészültek, hogy önkéntes munkájukkal, és a református közösség szeretetével, valamint a városban működő szakmai partnerek támogatásával a lehető legfontosabbat adják vissza a válságba jutottaknak: azt a hitet, amire szükségük van, ahhoz, hogy ne kiszolgáltatott, szenvedélyeiktől függő, tanácstalan szorongással éljék az életüket, hanem képessé váljanak önálló, problémáikat megoldani akaró, az emberi méltóságukhoz visszataláló életvitelre.

Tevékenységeink:

 1. Személyes és csoportos lelki gondozás álláskeresők, hátrányos helyzetű családok számára
 2. Életút követő tanácsadás, mentális rehabilitáció
 3. Egészségmegőrzés, jogsegély, és szociális támogatás nyújtása
 4. Motivációs és fejlesztő programok szervezése a munkanélküliek számára
 5. Közösségi integráció formájában szenvedélybetegek és hátrányos helyzetű családok rehabilitációja
 6. Szociális jelzőrendszer működtetése Szolnok város szociális ellátói irányában
 7. Adományok fogadása, tárolása és szétosztása / ruha, élelmiszer /

Együttműködő partnerek:

 • Magyar Élelmiszerbank Egyesület
 • Hetényi Géza megyei Kórház és Szakrendelő
 • MÁV Kórház Szolnok
 • Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja
 • Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Nagykörű Község Önkormányzata
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság
 • Szolnok Szandaszőlősi Református Templomért Alapítvány
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza

 

Nyitva tartás, félfogadás:

Hétfő:      16.00 – 20.00

Szolnoki Református Egyházközség